Polityka Prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest  Martyna Ćwiek Soap Szop z siedzibą przy ul. Kościelnej 5, 42–677 Szałsza (zwane dalej „Soap Szop” lub „My”). Soap Szop szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających nasze strony internetowe. Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Soap Szop odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone. Każda strona internetowa Soap Szop służy określonemu celowi i posiada jemu przypisaną charakterystykę. Jeżeli na danej stronie internetowej Soap Szop pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będziesz o tym poinformowana/y na stronie.

Dane osobowe

Co do zasady większość stron internetowych Soap Szop nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że Soap Szop będzie potrzebował Twoich danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Twoim wymaganiom, przede wszystkim, aby móc wykonać umowę zawartą z Tobą. Dane osobowe mogą zawierać Twoje imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.

Zbieranie danych osobowych

Soap Szop będzie gromadził Twoje dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Soap Szop nie będzie traktował danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami. Zbierając dane osobowe, Soap Szop informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu. Soap Szop zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Soap Szop podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

Wykorzystanie danych osobowych

Soap Szop wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. na nasz adres email);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • obsługi logistycznej Twojego zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą Twoje zamówienie;

Oraz jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Podstawa prawna

Twoje dane przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Artykuł 6, ustęp 1

Okres przechowywania

Soap Szop nie będzie przechowywał Twoich danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu

W związku z przetwarzaniem przez Soap Szop Twoich danych osobowych przysługują Ci niniejsze prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, (aktualnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o poinformowanie o tym fakcie pod adresem: it@soap-szop.pl

Bezpieczeństwo danych

Soap Szop podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Twoich danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Soap Szop przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi IT, logistyczne, płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie odpowiedniej umowy z Soap Szop i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Możemy również przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, jednak wyłącznie na podstawie żądania opartego na odpowiedniej podstawie prawnej.

Wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Soap Szop korzysta z plików cookies w poniższych celach:

1) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

2) dostosowanie zawartości stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

3) tworzenia statystyk w usłudze Google Analytics, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Ty i pozostali Użytkownicy korzystacie ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

Poprawki

Polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momenty publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.